facebook
newsletter

Newsletter


 • Opis gatunku

  Kulik wielki należy do rodziny bekasowatych, której jest jednym z największych przedstawicieli (największym w Europie).                                                                                                                                                                     

 • Dymorfizm
  Dymorfizm

  Pod względem upierzenia samica kulika nie różni się od samca, jest od niego jednak większa i ma dłuższy dziób.     

 • Siedliska

  Kulik wielki zajmuje rozległe łąki o umiarkowanej wilgotności z ciekami i naturalnymi łagodnymi wzniesieniami.

 • Loty tokowe
  Loty tokowe

  Toki kulika wielkiego odbywają się w powietrzu, ptaki wykonują w ich czasie charakterystyczne loty.

 • Gniazdo
  Gniazdo

  Gniazdo kulika wielkiego jest płytkim dołkiem wygrzebanym w ziemi, położonym w kępach roślinności.

 • Zagrożenia

  Znaczna część lęgów kulików pada łupem drapieżników. Gniazda z jajami są plądrowane przez ptaki krukowate i lisy.

 • Zagniazdowniki
  Zagniazdowniki

  Pisklęta kulika wielkiego są zagniazdownikami, zaraz po wykluciu są w stanie podążać za rodzicami.

 • Ochrona prawna

  Kulik wielki jest chroniony zarówno na mocy dokumentów krajowych, jak i międzynarodowych.

 • W locie

  U lecącego kulika można zaobserwować wyraźnie białe upierzenie kupra oraz szarobrunatny prążkowany ogon.

Polish English French German Russian

Projekt realizuje

logoTPB

Projekt wspiera

logo emitel
carlsberg

Unijne dofinansowanie

W dniu 6 grudnia 2016 r. podpisaliśmy w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych umowę na realizację projektu pt. "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika WIelkiego - etap I". Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020, a jego głównym celem jest zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce.

 

Okres realizacji projektu:
01.01.2017-31.12.2020

 

Budżet projektu:
Całkowity koszt kwalifikowany projektu – 1 856 360,00 PLN
Dofinansowanie UE (85%) – 1 577 906,00 PLN
Wkład własny niefinansowy (nieodpłatna praca wolontariuszy) – 103 680,00 PLN
Wkład własny finansowy – 174 774,00 PLN

 

Obszar realizacji:
Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego - 9 obszarów (14 ostoi kulika wielkiego).

 

kulik ckps 1

 
1) Nadnoteckie Łęgi, Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
2) Dolina Środkowej Warty, Pradolina Warszawsko-Berlińska
3) Doliny Wkry i Mławki
4) Doliny Omulwii i Płodownicy, Ostoja Kurpiowska
5) Ostoja Biebrzańska, Bagno Wizna
6) Bagno Pulwy
7) Dolina Dolnego Bugu, Dolina Liwca
8) "Żelizna"
9) Krowie Bagno

 

Tło projektu:
Działania z zakresu czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego zostały zapoczątkowane przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian". W latach 2013-2015 Towarzystwo realizowało projekt POIS.05.01.00-00-380/12 "Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce", który był współfinansowany ze środków UE (POIŚ), NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Warszawie. W ramach projektu inwentaryzacją objęto 18 ostoi kulika wielkiego,  Czynną ochroną objęto 107 lęgów kulika wielkiego w dolinie Noteci, Dolinie Dolnego Bugu, dolinie Liwca, Dolinach Omulwi i Płodownicy oraz w Ostoi Kurpiowskiej. Ważnym elementem projektu było opracowanie Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego, który został w lutym 2016 r. przedstawiony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do zatwierdzenia.


Projekt pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego - etap I”, jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych w latach 2013-2015, a jego głównym celem będzie realizacja Krajowego Planu Ochrony, w szczególności czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego w najważniejszych ostojach gatunku, które łącznie skupiają ponad 70% (>170 par lęgowych) krajowej populacji szacowanej na ok 250 par.  W projekcie zaplanowano realizację zadań wpisanych do Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego oraz działań ujętych w PZO obszarów Natura 2000 (gdzie kulik wielki jest przedmiotem ochrony).

 

Zadania:
1. Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w głównych ostojach gatunku w Polsce poprzez:
- zabezpieczanie gniazd za pomocą pastuchów elektrycznych
- inkubacja jaj (zwiększenie sukcesu gniazdowego)
- hodowla wolierowa (zwiększenie produkcji młodych)
2. Badania telemetrycznych z wykorzystaniem loggerów GPS-GSM (poznanie tras migracji, miejsc zimowania, wielkości areałów osobniczych, przeżywalności, przywiązania do miejsc lęgowych).
3. Promocja pakietów ptasich programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w ostojach gatunku.
4. Promocja ochrony kulika wielkiego wśród rolników oraz młodzieży szkolnej.


 

FE POIS poziom pl-1 rgb