facebook
newsletter

Newsletter


 • Opis gatunku

  Kulik wielki należy do rodziny bekasowatych, której jest jednym z największych przedstawicieli (największym w Europie).                                                                                                                                                                     

 • Dymorfizm
  Dymorfizm

  Pod względem upierzenia samica kulika nie różni się od samca, jest od niego jednak większa i ma dłuższy dziób.     

 • Siedliska

  Kulik wielki zajmuje rozległe łąki o umiarkowanej wilgotności z ciekami i naturalnymi łagodnymi wzniesieniami.

 • Loty tokowe
  Loty tokowe

  Toki kulika wielkiego odbywają się w powietrzu, ptaki wykonują w ich czasie charakterystyczne loty.

 • Gniazdo
  Gniazdo

  Gniazdo kulika wielkiego jest płytkim dołkiem wygrzebanym w ziemi, położonym w kępach roślinności.

 • Zagrożenia

  Znaczna część lęgów kulików pada łupem drapieżników. Gniazda z jajami są plądrowane przez ptaki krukowate i lisy.

 • Zagniazdowniki
  Zagniazdowniki

  Pisklęta kulika wielkiego są zagniazdownikami, zaraz po wykluciu są w stanie podążać za rodzicami.

 • Ochrona prawna

  Kulik wielki jest chroniony zarówno na mocy dokumentów krajowych, jak i międzynarodowych.

 • W locie

  U lecącego kulika można zaobserwować wyraźnie białe upierzenie kupra oraz szarobrunatny prążkowany ogon.

Polish English French German Russian

Projekt realizuje

logoTPB

Dofinansowanie

UE logo1

Raport z monitoringu kulika wielkiego za lata 2015-2017

kulik MarekW latach 2015-2017 Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" realizowało monitoring kulika wielkiego w Polsce, w ramach projektu pt. „Monitoring kulika wielkiego w Polsce w latach 2015-2017”. Prace terenowe prowadzono na 413 powierzchniach monitoringowych (165200 ha), zlokalizowanych w 7 województwach. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 6.1 „Ochrona przyrody i krajobrazu”. W projekcie monitoringiem objęto również inne gatunki siewek łąkowych: rycyka, krwawodzioba oraz czajkę.

 

Raport w wersji PDF można pobrać ze strony  http://ochronakulika.pl/monitoring

 

Celem monitoringu jest:
1. Śledzenie zmian liczebności populacji lęgowej kulika wielkiego w najważniejszych ostojach gatunku oraz innych, współwystępujących z nim gatunków ptaków siewkowych
2. Wskazywanie cech środowiska, które wpływają na liczebność i zmiany liczebności kulika wielkiego oraz współwystępujących z nim gatunków ptaków siewkowych.

 

prawdopodobienstwo kulik

prawdopodobienstwo siewki

 

W celu kontynuacji monitoringu kulika wielkiego, ale też pozostałych gatunków siewek łąkowych, spośród 413 kwadratów kontrolowanych w latach 2015-2017 wybrano 100 kwadratów. W ich granicach planuje się prowadzić monitoring w kolejnych latach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez GIOŚ.

 

pow 100

 

Monitoring kulika wielkiego w Polsce w latach 2015-2017 dofinansowano przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

logotyp-01m


 

FE POIS poziom pl-1 rgb