facebook
newsletter

Newsletter


 • Opis gatunku

  Kulik wielki należy do rodziny bekasowatych, której jest jednym z największych przedstawicieli (największym w Europie).                                                                                                                                                                     

 • Dymorfizm
  Dymorfizm

  Pod względem upierzenia samica kulika nie różni się od samca, jest od niego jednak większa i ma dłuższy dziób.     

 • Siedliska

  Kulik wielki zajmuje rozległe łąki o umiarkowanej wilgotności z ciekami i naturalnymi łagodnymi wzniesieniami.

 • Loty tokowe
  Loty tokowe

  Toki kulika wielkiego odbywają się w powietrzu, ptaki wykonują w ich czasie charakterystyczne loty.

 • Gniazdo
  Gniazdo

  Gniazdo kulika wielkiego jest płytkim dołkiem wygrzebanym w ziemi, położonym w kępach roślinności.

 • Zagrożenia

  Znaczna część lęgów kulików pada łupem drapieżników. Gniazda z jajami są plądrowane przez ptaki krukowate i lisy.

 • Zagniazdowniki
  Zagniazdowniki

  Pisklęta kulika wielkiego są zagniazdownikami, zaraz po wykluciu są w stanie podążać za rodzicami.

 • Ochrona prawna

  Kulik wielki jest chroniony zarówno na mocy dokumentów krajowych, jak i międzynarodowych.

 • W locie

  U lecącego kulika można zaobserwować wyraźnie białe upierzenie kupra oraz szarobrunatny prążkowany ogon.

Polish English French German Russian

Projekt realizuje

logoTPB

Projekt realizuje

logo ptop

Krajowy Plan Ochrony Kulika Wielkiego

W dniu 13.09.2013 r. w sali konferencyjnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów uczestniczących w opracowaniu projektu Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego.

 

Celem opracowania dokumentu jest określenie kierunków działań, mających ograniczyć lub wyeliminować istniejące oraz potencjalne zagrożenia dla kulika wielkiego oraz wskazać możliwości minimalizowania konfliktów pomiędzy wymaganiami i ochroną gatunku, a rolnictwem. Projekt Planu jest tworzony na okres dziesięciu lat i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia kolejnego roku od daty zatwierdzenia przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

 

W skład grupy ekspertów wchodzą przedstawiciele Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" i Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu (Limosa Jerzy Lewtak), przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz eksperci zewnętrzni. Pracą grupy koordynuje przedstawiciel Wykonawcy. Spotkania grupy są organizowane przynajmniej raz na kwartał w Warszawie.

 34

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym zadaniem grupy jest opracowanie projektu Planu, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Wersje robocze dokumentu będą upubliczniane na podstronie tematycznej niniejszego portalu. Przewidziano również przeprowadzenie spotkań (w 6 województwach) z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. Pierwsze spotkanie grupy miało na celu przedstawienie ekspertów, wykonawcy oraz ustalenie różnych zadań do wykonania w najbliższych miesiącach. Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia projekt Planu zostanie przekazany do zatwierdzenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w grudniu 2014 r. O postępach prac nad projektem Planu będziemy informowali w kolejnych aktualnościach.


W skład grupy ekspertów wchodzą:

 • Aleksandra Wierzbicka - koordynator projektu, Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" (zamawiający)
 • Dominik Krupiński - Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" (zamawiający)
 • Jerzy Lewtak - LIMOSA Jerzy Lewtak (wykonawca)
 • Dorota Łukasik - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Przyrody
 • dr Łukasz Rejt - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Obszarów Natura 2000
 • dr Przemysław Chylarecki - Muzeum i Instytut Zoologii PAN (konsultant naukowy projektu)
 • Przemysław Wylegała - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" (ekspert zewnętrzny)
 • Karol Trzciński - Komitet Ochrony Orłów (ekspert zewnetrzny)

 

Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego jest jednym z zadań w projekcie POIS.05.01.00-00-380/12 "Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce" współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współfinansowanie w latach 2017-2020


 

FE POIS poziom pl-1 rgb