facebook
newsletter

Newsletter


 • Opis gatunku

  Kulik wielki należy do rodziny bekasowatych, której jest jednym z największych przedstawicieli (największym w Europie).                                                                                                                                                                     

 • Dymorfizm
  Dymorfizm

  Pod względem upierzenia samica kulika nie różni się od samca, jest od niego jednak większa i ma dłuższy dziób.     

 • Siedliska

  Kulik wielki zajmuje rozległe łąki o umiarkowanej wilgotności z ciekami i naturalnymi łagodnymi wzniesieniami.

 • Loty tokowe
  Loty tokowe

  Toki kulika wielkiego odbywają się w powietrzu, ptaki wykonują w ich czasie charakterystyczne loty.

 • Gniazdo
  Gniazdo

  Gniazdo kulika wielkiego jest płytkim dołkiem wygrzebanym w ziemi, położonym w kępach roślinności.

 • Zagrożenia

  Znaczna część lęgów kulików pada łupem drapieżników. Gniazda z jajami są plądrowane przez ptaki krukowate i lisy.

 • Zagniazdowniki
  Zagniazdowniki

  Pisklęta kulika wielkiego są zagniazdownikami, zaraz po wykluciu są w stanie podążać za rodzicami.

 • Ochrona prawna

  Kulik wielki jest chroniony zarówno na mocy dokumentów krajowych, jak i międzynarodowych.

 • W locie

  U lecącego kulika można zaobserwować wyraźnie białe upierzenie kupra oraz szarobrunatny prążkowany ogon.

Polish English French German Russian

Projekt realizuje

logoTPB

Projekt realizuje

logo ptop

Czynna ochrona

gniazdo kulik mNaszym głównym celem jest zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkego. Kluczowe jest zmniejszenie strat na etapie inkubacji jaj. W latach 2013-2015 działania z zakresu czynnej ochrony były prowadzone w dolinie Noteci, Dolinie Dolnego Bugu i dolinie Liwca oraz w Ostoi Kurpiowskiej i Dolinach Omulwii i Płodownicy. Dzięki dofinansowaniu UE (Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), w latach 2017-2020 czynna ochrona kulika wielkiego będzie prowadzona na 9 obszarach w 14 ostojach gatunku m.in: w dolinie Noteci, Warty, Wkry i Mławki, Bugu, Liwca, Omulwii i Płodownicy, Biebrzy oraz na Bagnie Wizna i Bagnie Pulwy oraz ostoi Żelizna i Krowim Bagnie. 

 

Wyszukiwanie gniazd

samica nagniezdziemWczesne znalezienie gniazda ma istotne znaczenie dla skutecznej jego ochrony przed drapieżnictwem lub zniszczeniem w trakcie wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Działania te prowadzi się od połowy kwietnia, czyli na początku okresu znoszenia jaj do końca maja, gdyż niektóre pary powtarzają lęgi. W pierwszej kolejności sprawdzane są znane z poprzednich lat stanowiska oraz przylegające do nich łąki. Kuliki wielkie są ptakami długowiecznymi i powracają co roku na te same lęgowiska. Koordynaty odnalezionych gniazd zapisywane są na odbiorniku GPS. Po znalezieniu gniazda, kontaktujemy się z użytkownikiem łąki, aby ustalić dalsze czynności ochronne, które zależą od przewidywanego terminu koszenia i stopnia zaawansowania lęgu. Jeśli termin pokosu przypada na:

 

ogrodzenie mwczesny etap inkubacji - pisklęta nie wyklują się przed koszeniem. Wyznaczamy możliwie dużą, strefę wokół gniazda (minimum 5x5 m) oraz ustalamy z rolnikiem późny termin koszenia łąki, tak aby pisklęta zdążyły się wykluć i opuścić łąkę. Jeśli nie jest możliwe przesunięcie daty pokosu i zbioru trawy, konieczne jest skontrolowanie łąki podczas koszenia i dopilnowanie aby nie doszło do zniszczenia lęgu. Pozostawiony fragment najlepiej ogrodzić pastuchem elektrycznym w formie siatki (wys. 90 cm) - kwadrat o boku 10 - 12 m. Po wykluciu piskląt siatkę należy zabrać z łąki. Zabezpieczanie gniazd pastuchami elektrycznymi to skuteczna metoda ochrony lęgów przed drapieżnikami naziemnymi (lisy i dziki). Takie środki ochrony są stosowane od kilku lat z dużym sukcesem w kilku landach w Niemczech.

 

rozmowa rolnicymokres wodzenia piskląt – wskazujemy rolnikowi płat siedliska, w którym schroniły się młode (obecność zaniepokojonych ptaków dorosłych) i prosimy aby pozostał niekoszony, najlepiej do kolejnego zbioru. Ptaki ukrywają się w takim miejscu i żerują na skoszonych sąsiednich działkach. Ewentualnie sprawdzamy pas koszonej łąki idąc tyralierą przed ciągnikiem. Współpraca z rolnikami jest niezbędna do prowadzenia czynnej ochrony. Ważne jest utrzymywanie dobrych relacji z posiadaczami trwałych użytków zielonych, gdyż kuliki wielkie są przywiązane do lęgowisk. Tylko długotrwała, wzorowa współpraca oraz edukacja rolników nt. kulika wielkiego może gwarantować pozytywne rezultaty prowadzonej czynnej ochrony.

 

Inkubacja jaj

czynna ochrona8Skuteczna metoda, która pozwala ograniczyć straty na tym newralgicznym etapie lęgów. Zadanie można podzielić na dwa etapy: podkładanie sztucznych, drewnianych jaj do gniazd i inkubację jaj kulika w inkubatorze. Jajka kulika transportuje się w pojemniku wypełnionym ziarnem zbóża. Inkubacja odbywa się w inkubatorze z ruchomymi tackami lub rolkami, gdzie są obracane i zachowana jest stała temperatura i wilgotność. Rozwój zarodków obserwuje się owoskopem. Gdy dochodzi do klucia i słychać głosy piskląt, jaja przenoszone są niezwłocznie do macierzystego gniazda, skąd zabierane są atrapy jaj lub też (w przypadku występowania niekorzystnych warunków pogodowych) trafiają do klujnika. Wówczas do gniazd podkładane są już wyklute pisklęta.

 

Hodowla wolierowa piskląt

DSC 1307W przypadkach gdy podczas inkubacji para porzuci gniazdo (np. w związku z wybraniem drewnianych atrap z gniazd przez lisa lub wronę) lub zachodzi duże niebezpieczeństwo śmierci klujących się piskląt (np. załamanie pogody, szczyt okresu koszenia) są one przekazywane do hodowli wolierowej. Młode kuliki nie przywiązują się do opiekuna (brak imprintingu). W pierwszym tygodniu życia są trzymane w zamkniętym pomieszczeniu (woliera hodowlana), na matach grzewczych lub pod lampą (tzw. sztuczna kwoka). Następnie trafiają do zewnętrznej woliery, gdzie są przetrzymywane do momentu uzyskania lotności. Pisklęta są żywione specjalistyczną karmą (Lundi micro) oraz bezkręgowcami: larwami mącznika, dżdżownicami i małymi szarańczakami. Gdy młode są już lotne wypuszcza się je na łąkach w odpowiednich siedliskach, na obszarach skąd pobierane były jaja.  

 

flag fot.Robert Berry

Młode ptaki z hodowli wolierowych są obrączkowane i dodatkowo znakowane żółtymi flagami z czarnym alfanumerycznym (3 znaki) kodem. Flagi sa zakładane powyżej stawu skokowego na goleń. Zastosowanie kolorowych znaczników zwiększa szanse odczytania indywidualnego kodu oraz identyfikację obserwowanego osobnika. Jeżeli widziałeś kulika wielkiego z żółtą flagą, prosimy o zgłoszenie obserwacje bezposrednio do nas na adres mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) oraz wysłanie zgłoszenia w systemie POLRING Polskiej Centrali  Obrączkowania Ptaków - Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

 

Współfinansowanie w latach 2017-2020


 

FE POIS poziom pl-1 rgb