facebook
newsletter

Newsletter


 • Opis gatunku

  Kulik wielki należy do rodziny bekasowatych, której jest jednym z największych przedstawicieli (największym w Europie).                                                                                                                                                                     

 • Dymorfizm
  Dymorfizm

  Pod względem upierzenia samica kulika nie różni się od samca, jest od niego jednak większa i ma dłuższy dziób.     

 • Siedliska

  Kulik wielki zajmuje rozległe łąki o umiarkowanej wilgotności z ciekami i naturalnymi łagodnymi wzniesieniami.

 • Loty tokowe
  Loty tokowe

  Toki kulika wielkiego odbywają się w powietrzu, ptaki wykonują w ich czasie charakterystyczne loty.

 • Gniazdo
  Gniazdo

  Gniazdo kulika wielkiego jest płytkim dołkiem wygrzebanym w ziemi, położonym w kępach roślinności.

 • Zagrożenia

  Znaczna część lęgów kulików pada łupem drapieżników. Gniazda z jajami są plądrowane przez ptaki krukowate i lisy.

 • Zagniazdowniki
  Zagniazdowniki

  Pisklęta kulika wielkiego są zagniazdownikami, zaraz po wykluciu są w stanie podążać za rodzicami.

 • Ochrona prawna

  Kulik wielki jest chroniony zarówno na mocy dokumentów krajowych, jak i międzynarodowych.

 • W locie

  U lecącego kulika można zaobserwować wyraźnie białe upierzenie kupra oraz szarobrunatny prążkowany ogon.

Polish English French German Russian

Projekt realizuje

logoTPB

Projekt realizuje

logo ptop

Plan ochrony

KPO-kulika-wiekliego 18.12.201801Opracowanie Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego, zwanego dalej „KPO” było jednym z zadań w projekcie POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, współfinansowanego w latach 2013-2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach sporządzania KPO określono kierunki działań mogących w perspektywie 10 lat obowiązywania dokumentu ograniczyć lub wyeliminować istniejące oraz potencjalne zagrożenia dla kulika wielkiego zidentyfikowane w najważniejszych ostojach gatunku w Polsce, a także załagodzić lub zażegnać konflikty wynikające z jednoczesnej potrzeby ochrony siedlisk lęgowych gatunku i konieczności ich rolniczego użytkowania.

KPO stworzono w oparciu o bogatą wiedzę specjalistów z dziedziny ornitologii na temat zachowań, wymagań środowiskowych i możliwości ochrony kulika wielkiego, uzyskaną w drodze wieloletnich obserwacji terenowych gatunku. Dane na temat aktualnej liczebności krajowej populacji oraz najważniejszych zagrożeń dla jej utrzymania uzyskano na podstawie przeprowadzonej w latach 2013-2014 inwentaryzacji kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce (Chylarecki 2013, Żmihorski 2014) oraz działań ochrony czynnej gniazd kulika wielkiego wykonanych w tym samym czasie w wybranych ostojach gatunku w kraju (Maluśkiewicz 2013, 2014, Rzępała 2013, 2014, Trzciński 2013, 2014). W opracowaniu wykorzystano również wyniki prac przeprowadzonych w ramach tworzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz informacje z innych powszechnie dostępnych publikacji i ekspertyz.

Realizacja zapisów KPO w najbliższej dekadzie powinna doprowadzić do powtrzymania negatywnych trendów dynamiki krajowej populacji gatunku w wyniku utrzymania liczby gniazdujących u nas par co najmniej na obserwowanym obecnie poziomie, przy jednoczesnym zwiększeniu sukcesu lęgowego gatunku.

W skład grupy ekspertów wchodzili przedstawiciele Towarzystwa Przyrodniczego “Bocian” i Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu (LIMOSA Jerzy Lewtak), przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz eksperci zewnętrzni. Pracą grupy koordynował przedstawiciel Wykonawcy. Spotkania grupy były organizowane przynajmniej raz na kwartał w Warszawie. Głównym zadaniem grupy było opracowanie projektu KPO, który został poddany konsultacjom społecznym.

 

Skład grupy ekspertów:

- Jerzy Lewtak – LIMOSA Jerzy Lewtak (wykonawca)

- Dominik Krupiński –  Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”

- Dorota Łukasik – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Przyrody

- dr Łukasz Rejt – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Obszarów Natura 2000

- Karol Trzciński - ekspert zewnętrzny

- dr  hab. Przemysław Chylarecki – Muzeum i Instytut Zoologii  PAN

- dr Michał Żmihorski - Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala (Szwecja)

 

Krajowy Plan Ochrony Kulika Wielkiego został podpisany (zatwierdzony) przez  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 18.12.2018 r.

Współfinansowanie w latach 2017-2020


 

FE POIS poziom pl-1 rgb