facebook
newsletter

Newsletter


 • Opis gatunku

  Kulik wielki należy do rodziny bekasowatych, której jest jednym z największych przedstawicieli (największym w Europie).                                                                                                                                                                     

 • Dymorfizm
  Dymorfizm

  Pod względem upierzenia samica kulika nie różni się od samca, jest od niego jednak większa i ma dłuższy dziób.     

 • Siedliska

  Kulik wielki zajmuje rozległe łąki o umiarkowanej wilgotności z ciekami i naturalnymi łagodnymi wzniesieniami.

 • Loty tokowe
  Loty tokowe

  Toki kulika wielkiego odbywają się w powietrzu, ptaki wykonują w ich czasie charakterystyczne loty.

 • Gniazdo
  Gniazdo

  Gniazdo kulika wielkiego jest płytkim dołkiem wygrzebanym w ziemi, położonym w kępach roślinności.

 • Zagrożenia

  Znaczna część lęgów kulików pada łupem drapieżników. Gniazda z jajami są plądrowane przez ptaki krukowate i lisy.

 • Zagniazdowniki
  Zagniazdowniki

  Pisklęta kulika wielkiego są zagniazdownikami, zaraz po wykluciu są w stanie podążać za rodzicami.

 • Ochrona prawna

  Kulik wielki jest chroniony zarówno na mocy dokumentów krajowych, jak i międzynarodowych.

 • W locie

  U lecącego kulika można zaobserwować wyraźnie białe upierzenie kupra oraz szarobrunatny prążkowany ogon.

Polish English French German Russian

Projekt realizuje

logoTPB

Projekt realizuje

logo ptop

Zagrożenia

 

Drapieżnictwo

P5110885Istotnym zagrożeniem dla kulików wielkich jest drapieżnictwo. Gniazda znajdujące się na ziemi są łatwym łupem dla ptaków krukowatych (kruków, wron, srok), lisów, wałęsających się psów czy błotniaków stawowych. Ofiarą lisa padają również ptaki dorosłe, głównie podczas wysiadywania jaj.

 

Zabiegi agrotechniczne

Zagrożeniem dla lęgów kulików wielkich są prace agrotechniczne (wysiewanie nawozów, wałowanie, koszenie, wylewanie gnojowicy) prowadzone na łąkach w okresie lęgowym, w czasie których wiele gniazd jest nieświadomie rozjeżdżanych i niszczonych. Znaczna część piskląt ginie w trakcie koszenia łąk. Innym niebezpieczeństwem jest drapieżnictwo lisa i ptaków krukowatych.

 

Warunki pogodowe

050Obfite deszcze w okresie lęgowym mogą prowadzić do zalewania gniazd. Długotrwałe opady są również niebezpieczne dla piskląt do około trzeciego tygodnia życia, często powodując ich śmierć z powodu wychłodzenia.

 

Płoszenie ptaków

Nieumyślne płoszenie często powodują ludzie (rolnicy wykonujący zabiegi agrotechniczne, wędkarze, niedzielni turyści, itp.) oraz zwierzęta domowe, głównie biegające psy. Te mogą również być sprawcami rabunku gniazda. Pozostawione na dłuższy czas nie chronione jaja, stają się łatwym łupem dla ptaków krukowatych, głównie dla wron, które wykorzystują nieobecność kulików w pobliżu gniazda.

 

Przekształcanie siedlisk

zagroenia-rwCzęść użytków zielonych jest obecnie przekształcana w pola orne – m.in. w uprawy kukurydzy, których kuliki unikają. Inne są zabudowywane przez domki letniskowe i miejsca rekreacyjne. Niekorzystne dla kulików jest także uproduktywnianie łąk poprzez wielokrotne nawożenie i wylewanie gnojowicy w sezonie wegetacyjnym. Intensywnie użytkowane łąki są zamieniane w monokultury traw, na których przestaje istnieć życie. Na takich łąkach znacznie ubożeje bioróżnorodność, w tym bezkręgowców, które stanowią główne źródło pokarmu kulika wielkiego.  

Regulowanie cieków wodnych, zasypywanie naturalnych zagłębień na użytkach zielonych, wzmacnianie brzegów cieków wodnych oraz meliorację (pogłębianie rowów melioracyjnych i kopanie nowych) to równie istotne zabiegi, które negatywnie wpływaja na populację kulika wielkiego. Działania takie obniżają poziom wody w glebie, a co za tym idzie utrudniają kulikom dostęp do pokarmu, wpływają także na roślinność oraz pośrednio także na zubożenie fauny bezkręgowców.

Współfinansowanie w latach 2017-2020


 

FE POIS poziom pl-1 rgb